...

Psk. Dan. Gamze Taşdelen

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Tekirdağ, İstanbul
Randevu Alın İletişim kurun

Hakkımda

Birkaç kelime ile...

Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde tamamlamıştır. Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda tez aşamasındadır.

Lisans eğitimi boyunca alanıyla ilgili birçok eğitim ve seminerlere katılmıştır. Stajlarını; çeşitli okulların ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde, Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ve çeşitli danışmanlık merkezleri bünyesinde yapmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Genç Gönüllüler Projesi kapsamında masal anlatıcılığı, köy okullarına yardım, ağaçlandırma çalışması vb. etkinliklerde gönüllü çalışmalar yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Ve Eğitim Merkezi (GETEM)’de gönüllü okuyuculuk yaparak kitap seslendirmiştir.

Çocuğu merkeze alarak süreçteki ilişkiye odaklanan ve yönlendirmesiz terapi modeli olan Deneyimsel Oyun Terapisi ekolüyle çalışmaktadır.

Almanya Bremen Üniversitesi’nde geliştirilen; çocuk – ergenlerin, seçici ve bölünmüş dikkat, odaklanma, zaman yönetimi becerilerini etkili bir biçimde iyileştiren, hem bireysel hem de gruplar halinde uygulanabilen; Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı’nın uygulayıcısıdır.

Aynı zamanda; çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri, sosyal becerileri ve zorluklarla başa çıkabilme özelliklerini geliştiren, hem bireysel hem de gruplar halinde uygulanabilen; Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Programı’nın da uygulayıcısıdır.

Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerle kaygısını yönetebilmeye, olumlu düşünme becerisi ve özdenetim geliştirebilmesine yönelik, yapılandırılmış Sınav Kaygısı Programı’nın uygulayıcısıdır.

Tekirdağ Sevgi Evleriyle gönüllü çalışma projesinin koordinatörlüğünü yapmakta ve bu kapsamda çocuk ve ergenlerle gönüllü çalışmaktadır.

Ayrıca; Mente Psikoloji bünyesindeki Mini Mente Kids Club Duyusal Oyun Atölyeleri’nin sorumlusudur. Okul öncesi farklı çağdaş eğitim yaklaşımları, yaratıcı drama ve oyun terapisi ekollerinden yararlanarak oluşturulan atölyeleri hazırlayıp çocuklar ve ebeveynlerle buluşturmaktadır.

İstanbul Üniversitesi onaylı Yaratıcı Drama eğitmen eğitmenidir.

Gamze Taşdelen şu anda Mente Psikoloji’de, Psikolojik Danışman olarak hizmet vermektedir. Çocuk, ergen, yetişkin ve ailelerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Okullara (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) kurumsal danışmanlık hizmeti vermekte; öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik, eğitimler, seminerler düzenlemektedir.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, EMDR Derneği ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir. EMDR Travma İyileştirme Grubu gönüllüsüdür.

Katıldığı Eğitimler
EMDR I. ve II. Düzey Eğitimleri – Emre Konuk, M.A. & Asena Yurtsever, M.A.
Yaşam Öyküsü, EMDR Terapi Planı ve Vaka Formülasyonu Eğitimi – Psk. Pelin Öztaş
Duygu Odaklı Bireysel Terapi I. Düzey Eğitimi- Dr. Ting Liu & Dr. Senem Zeytinoğlu Saydam
Duygu Odaklı Aile Terapisi Eğitimi- Gail Parmer
Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi- Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Prensipleri ve Uygulamaları – Dr. Ben Furman
Klinik Yaklaşım Eğitimi- Moodist Akademi
Deneyimsel Oyun Terapisi I. ve II. Düzey Eğitimleri - Psk. Nilüfer Devecigil ve Dr. Byron Norton
Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Güveni Test Etmek ve Bağlılık Aşamaları - Dr. Byron Norton
Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Travmanın Somatik İfadeleri - Dr. Byron Norton
Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Çocuklarla Çalışmak: Aile İçi Şiddetin Genç Çocuklar Üzerindeki Etkisi - Dr. Byron Norton
Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Çocukların Metaforik İfadeleri – Dr. Byron Norton
Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Dissosiyatif Süreç – Dr. Byron Norton
Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Oyuncakların Sembolik Anlamları – Dr. Byron Norton
Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Hayvanların, Çevrenin ve Rollerin Sembolik Anlamları – Dr. Byron Norton
Deneyimsel Oyun Terapisinin Online Kullanımı – Psk. Nilüfer Devecigil
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi-Dr. Nevin Dölek
Çocuk ve Ergenlerde Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi – Dr. Ben Furman
Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Programı- Dr. Atanur Akar
Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum- Dr. Hülya Bingöl Çağlayan
Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimi- İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Masal Terapisi Eğitimi- Uzm. Psk. Dan. Raşide Yılmaz
MOXO Dikkat Testi Eğitimi- MOXO Türkiye
Projektif Bir Teknik Olarak Çocuk Resmi Eğitimi- Dr. Armağan Köseoğlu
WISC-R Zeka Testi Eğitimi- Rasyonel Psikoloji
– Psk. Dan. Osman Erkan
Projektif Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi

Katıldığı Webinarlar
Narsisizm Seminerleri-Klinik Psk. Hakan Kızıltan
Bilişsel İşlevler ve Nöropsikolojik Değerlendirme- Öget Öktem Tanör
Lisan Bozukluğu: Afaziler- Öget Öktem Tanör
Terapistler için Varoluşçuluk: Terapide Duyguların Sesini Duymak – Ferhat Jak İçöz
Terapistler için Varoluşçuluk: Travma ile Çalışmak – Ferhat Jak İçöz
Terapistler için Varoluşçuluk: Yeme Sorunları, Beden ve Cinsellik ile Çalışmak – Ferhat Jak İçöz
Terapistler için Varoluşçuluk: Varoluşçu Psikoterapilere Giriş III – Ferhat Jak İçöz
Terapistler için Varoluşçuluk: Kayıp ve Yas ile Çalışmak – Ferhat Jak İçöz
Terapistler için Varoluşçuluk: Varoluşçu Psikoterapilere Giriş II – Ferhat Jak İçöz
Terapistler için Varoluşçuluk: Seansta Doğru Sorular Sormak(Canlı Süpervizyonlu) – Ferhat Jak İçöz
Terapistler için Varoluşçuluk: Varoluşçu Psikoterapilere Giriş I – Ferhat Jak İçöz
Terapistler için Varoluşçuluk: Seansta Fenomenolojik Yöntem – Ferhat Jak İçöz
Diyalektik Davranışçı Terapi – Doç. Dr. Elif Çelebi
Transaksiyonel Analiz – Psk. Dan. Aslı Deniz
Sınır Kişilik Bozukluğunda Şema Mod Terapisi – Kli. Psk. Dr. Mert Aytaç
Ergenlerde Duygu Regülasyonu – Atanur Akar
Ergenlik Üzerine Webinarı- Dr. Christa Santangelo ve Psk. Nilüfer Devecigil
Karantina Günlerinde Çocuklarla Çalışırken Oyun Terapisi Uygulama Fikirleri – Karena Peterson, LMFT
Oyun Terapisinde Aile ile Çalışma – Psk. Nilüfer Devecigil
21. YY’da Oyun Terapisti Olmak – Psk. Nilüfer Devecigil
Porno Kültüründe Çocuk Büyütmek- Dr. Gail Dines ve Psk. Nilüfer Devecigil
Çocuklar ve Duyguları- Joni Parthemer ve Beth Goss
Çocuklarda Beslenme, Anksiyete ve Depresyon İlişkisi- Kelly Dorfman
Oyuncu Ebeveynlik- Lawrence Cohen
Özel Durumlu Çocuklarımızın Akademik ve Yaşamsal Sorunları – Dr. Bengü Kayatürk
Polyvagal Teori Webinarı-Dr. Stephen Porges
Korona Virüs Destek Webinarı – Raja Selvam, PhD
Yetişkinlerde Afet Sonrası Psikolojik Destek Webinarı- Filiz Kaya Ataklı, Özge Aytun, Mooli Lahad, Jennifer Gardner, Richard Tedeschi, Julie Gottman
Covid Sürecinde Okul Oryantasyonu Webinarı- Psk. Nilüfer Devecigil
Afet Sonrası Psikolojik İyileşme Webinarı- Psk. Nilüfer Devecil, Psk. Filiz Kaya Ataklı ve Psk. Özge Altan Aytun
Bebekten Sonra İlişkiler - Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı
Yakınlık, Romantizm ve Cinsellik - Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı
Çift Terapisinde Aldatma ile Çalışma - Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı
İlişki Ustaları: Mutlu İlişkilerin Formulü Webinarı- Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı ve Psk. Dr. Özge Altan Aytun
Partner Şiddeti- Psikoloji İstanbul
İlişki Şiddeti – Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı

Uyguladığı Testler

MOXO Dikkat Testi
WISC-R Zeka Testi
Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Porteus Labirentleri Testi, Kent EGY Testi)
Projektif Testler (T.A.T., C.A.T., F.A.T., D10 Projektif Çizim Testi, Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, Beier Çocuk ve Beier Yetişkin Cümle Tamamlama Testleri)

Okullar / Eğitimler
 • Trakya Üniversitesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi-Klinik Psikoloji
İlgi alanları
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Depresyon
 • Sınav Kaygısı
 • Stres
 • Sosyal Fobi
 • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Atak
 • Fobiler
 • Yas (Matem)
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Sosyal Medya Bağımlılığı
 • Bağlanma Problemleri
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Dikkat Dağınıklığı
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Davranış Bozuklukları
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Travma
 • Çocukluk Çağı Travmaları
 • İnternet Bağımlılığı
 • Kişilik Bozuklukları
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Yeme Bozuklukları
 • Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)
 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Kronik Mutsuzluk
 • Uyku Bozuklukları
 • Kıskançlık
 • Sigara Bağımlılığı
 • Alkol Bağımlılığı
 • Cinsel Travmalar
 • Uyum Bozuklukları
 • Bipolar Bozukluk
 • Korku
 • Anoreksiya
 • Blumia
 • Performans Kaygısı
 • Yaşlılık Depresyonu
 • Akran Zorbalığı
 • Tırnak Yeme
 • Okula Uyum Sorunları
 • Sosyal Uyum Problemleri
 • Çok Nesilli Travma
 • Alt Islatma (Enürezis)
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Okul Başarısızlığı
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Çocuk ve Ergen Psikolojisi Problemleri
 • Motivasyon Eksikliği
Sosyal medya hesapları

Randevu Alın

Mente Psikoloji

Hürriyet Mah. Çandarlızade İbrahim Paşa Cad. No:111 A Blok Daire:4
59030 Tekirdağ, Tekirdağ
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Kaktüs Psikoloji

Barış Mahallesi Uyum Evler C1 Blok, D:2
İstanbul, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Online DanışmanlıkAra

Hizmetler

Hamilelikte Psikolojik Danışmanlık
Kurumsal Psikolojik Danışmanlık
Kanserde Psikolojik Destek
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Randevusu
Evlat Edinme Sürecinde Psikolojik Destek
Ergen Terapisi
Ebeveyn Danışmanlığı
Attentioner Dikkat Testi
Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı
Anne Baba Ayrılığı
Aile Danışmanlığı
Randevu
Psikoterapi
SCL90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi
Online Danışmanlık
Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği
Duygu Odaklı Terapi (EFT)
Çocuk ve Ergen Psikolojisi
Moxo Dikkat Ölçme Testi
Çocuk Gelişim Testi
Psikolojik Sağlamlık Programı
Yetişkin Terapisi
Wisc-R-Çocuklar İçin Zeka Testi
Tüp Bebek Tedavisinde Psikolojik Danışmanlık
Online Terapi
Agte- Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Aile Terapisi
Ağlama ve Öfke Nöbetleri
Bender Gestalt Motor Algı Testi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Bireysel Terapi
EMDR Terapi
Evlilik Terapisi
Gessell Gelişim Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Oyun Terapisi
Peabody Resim (Kelime Eşleştirme Testi)
Çift Terapisi
Çözüm Odaklı Terapi
Aile Rehberliği
Aile Çiz Testi
Beier Cümle Tamamlama Testi
Draw A Person
Doğum Terapisi
Denver Gelişim Tarama Testi
Eğitim Danışmanlığı
Kariyer Danışmanlığı
Pedagojik Check Up

Hasta ve Danışan Görüşleri

Gamze Hanıma minnettarım. Boşanma sürecinin etkilerinden zorlanan kızım için oyun terapisi alıyoruz.İçine kapanan kızım doktor hanım sayesinde yetişkin biri gibi duygularını konuşmaya destek almaya başladı. Ebevenynle kurduğu iletişim çok güzel. İyi ki varsınız kızımın Gamze ablası
Hasta
Hasta
Süreci çok iyi yönetip işinde çok başarılı.Kızım için oyun terapisine gidiyorduk.Kızımla birlikte aslinda ben de çok şey öğrendim ve uygulamaya başladım Gamze Hanım sayesinde.Kızıma ve bana olan yaklaşımı,seans sonrası bilgilendirmesi ve iletişime devam etmesi işini ne kadar severek yaptığını ve başarılı olduğunu göstermekte.Bizimle birlikte diğer kişilere de sorunları çözebilme konusunda yardımı olmuştur.Kızım artık sınır tanıyor,öfke sorunu çözüldü,yemek yeme konusundaki sorunu da aştık sizin sayenizde Gamze Hanım.Harikalar yaratıyorsunuz...
Hasta
Hasta
...

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun